Toekomstverkenning Digitale Economie 2030

Outlook Digitalisation 2030

Digitalisering raakt alle aspecten van onze samenleving, en daarmee ook onze economie. Of het nu gaat om het zakelijke e-mailverkeer, online winkelen of het gebruik van data in de industrie, digitalisering is niet meer weg te denken uit onze economie. De Nederlandse economie is dus al digitaal, maar dat wil niet zeggen dat het proces van digitalisering al ten einde is. Terwijl we nog grip proberen te krijgen op de nieuwe platformeconomie, staan de volgende innovaties alweer voor de deur; van kunstmatige intelligentie en web3 tot en met de metaverse.

Al deze ontwikkelingen dragen ook weer hun eigen kansen en risico’s voor onze economie met zich mee. Dit betekent echter niet dat we al onze aandacht moeten verleggen naar deze nieuwe generatie digitale technologieën. Het is minstens zo belangrijk dat we werk blijven maken van bestaande technologieën en die optimaal inzetten om de grote economische en maatschappelijke opgaven, zoals veiligheid, autonomie en duurzaamheid, aan te pakken.

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft FreedomLab gevraagd om de impact van digitalisering op de Nederlandse economierichting 2030 te verkennen. Deze verkenning vormt daarmee een vervolg op het rapport ‘Toekomstverkenning Digitalisering 2030’ dat als bijlage diende van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2021. Hiertoe brengen we, door middel van tientallen expertinterviews, de meest relevante technologietrends in kaart en verbinden deze met de specifieke beleidscontext van het ministerie. We doen dit ook nu weer aan de hand van het raamwerk van de Stack, een analytisch model dat de anatomie van een digitaal systeem blootlegt.

Binnen elke trend besteden we nadrukkelijk aandacht aan onderliggende onzekerheden en deze vormen tezamen de belangrijkste voedingsbodem voorvier uiteenlopende toekomstscenario’s. Tot slot eindigen we met een aantal trendoverstijgende thema’s waarin we kijken naar bredere dynamieken van digitalisering.

Met deze toekomstverkenning hopen we een vertrekpunt te bieden voor eenbredere discussie over de rol van digitale technologie in onze economie ende ambities die we daaraan willen koppelen. Aan de hand van dat gesprekkunnen we de juiste vervolgvragen formuleren en uiteindelijk ook bepalenbinnen welke kaders de gewenste digitale economie vorm kan krijgen.

Voer uw naam en emailadres in om het rapport te downloaden.
Uw gegevens zijn veilig ontvangen. U kunt nu het rapport downloaden.
Er is iets fout gegaan. Probeer het alstublieft opnieuw of neem contact met ons op.
Outlook Digitalisation 2030

Digitalisering raakt alle aspecten van onze samenleving, en daarmee ook onze economie. Of het nu gaat om het zakelijke e-mailverkeer, online winkelen of het gebruik van data in de industrie, digitalisering is niet meer weg te denken uit onze economie. De Nederlandse economie is dus al digitaal, maar dat wil niet zeggen dat het proces van digitalisering al ten einde is. Terwijl we nog grip proberen te krijgen op de nieuwe platformeconomie, staan de volgende innovaties alweer voor de deur; van kunstmatige intelligentie en web3 tot en met de metaverse.

Al deze ontwikkelingen dragen ook weer hun eigen kansen en risico’s voor onze economie met zich mee. Dit betekent echter niet dat we al onze aandacht moeten verleggen naar deze nieuwe generatie digitale technologieën. Het is minstens zo belangrijk dat we werk blijven maken van bestaande technologieën en die optimaal inzetten om de grote economische en maatschappelijke opgaven, zoals veiligheid, autonomie en duurzaamheid, aan te pakken.

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft FreedomLab gevraagd om de impact van digitalisering op de Nederlandse economierichting 2030 te verkennen. Deze verkenning vormt daarmee een vervolg op het rapport ‘Toekomstverkenning Digitalisering 2030’ dat als bijlage diende van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2021. Hiertoe brengen we, door middel van tientallen expertinterviews, de meest relevante technologietrends in kaart en verbinden deze met de specifieke beleidscontext van het ministerie. We doen dit ook nu weer aan de hand van het raamwerk van de Stack, een analytisch model dat de anatomie van een digitaal systeem blootlegt.

Binnen elke trend besteden we nadrukkelijk aandacht aan onderliggende onzekerheden en deze vormen tezamen de belangrijkste voedingsbodem voorvier uiteenlopende toekomstscenario’s. Tot slot eindigen we met een aantal trendoverstijgende thema’s waarin we kijken naar bredere dynamieken van digitalisering.

Met deze toekomstverkenning hopen we een vertrekpunt te bieden voor eenbredere discussie over de rol van digitale technologie in onze economie ende ambities die we daaraan willen koppelen. Aan de hand van dat gesprekkunnen we de juiste vervolgvragen formuleren en uiteindelijk ook bepalenbinnen welke kaders de gewenste digitale economie vorm kan krijgen.

Voer uw naam en emailadres in om het rapport te downloaden.
Uw gegevens zijn veilig ontvangen. U kunt nu het rapport downloaden.
Er is iets fout gegaan. Probeer het alstublieft opnieuw of neem contact met ons op.