Horizonscan 2030

Outlook Digitalisation 2030

Kabinet-Rutte IV staat voor een aantal concrete uitdagingen, van het woningtekort en sociaal-economische ongelijkheid tot klimaatverandering. Naast een inhoudelijk antwoord op deze uitdagingen, zal het nieuwe kabinet ook keuzes moeten maken ten aanzien van haar rol en het functioneren van de Rijksoverheid zelf. Waar bemoeit het Rijk zich wel of niet mee? Hoe kunnen we vertrouwen in de overheid herstellen en hoe verandert de rol van de overheid in een sterk digitaliserende samenleving?

Om mogelijke antwoorden te vinden op deze vragen heeft FreedomLab, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een horizonscan uitgevoerd ten aanzien van de belangrijkste trends en ontwikkelingen rond ruimtelijke vraagstukken, de digitale samenleving en de organisatie van de overheid zelf. Het rapport verkent deze trends in hun complexe en onzekere samenhang aan de hand van een viertal toekomstscenario’s. Middels deze scenario’s adviseren we het nieuwe kabinet in tal van kwesties zodat zij kan anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.

De scenario’s gaan over vragen of het kabinet stuurt op economische groei en welvaart in enge zin? Of wordt een stap gemaakt naar een nieuwe politiek die stuurt op brede welvaart en maatschappelijk welzijn? En, zijn we met elkaar bereid om te investeren in een digitale samenleving die werkt voor iedereen? Of ervaren we de gevolgen van het ‘digitale Wilde Westen’ dat op zijn beloop wordt gelaten.

Voer uw naam en emailadres in om het rapport te downloaden.
Uw gegevens zijn veilig ontvangen. U kunt nu het rapport downloaden.
Er is iets fout gegaan. Probeer het alstublieft opnieuw of neem contact met ons op.
Outlook Digitalisation 2030

Kabinet-Rutte IV staat voor een aantal concrete uitdagingen, van het woningtekort en sociaal-economische ongelijkheid tot klimaatverandering. Naast een inhoudelijk antwoord op deze uitdagingen, zal het nieuwe kabinet ook keuzes moeten maken ten aanzien van haar rol en het functioneren van de Rijksoverheid zelf. Waar bemoeit het Rijk zich wel of niet mee? Hoe kunnen we vertrouwen in de overheid herstellen en hoe verandert de rol van de overheid in een sterk digitaliserende samenleving?

Om mogelijke antwoorden te vinden op deze vragen heeft FreedomLab, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een horizonscan uitgevoerd ten aanzien van de belangrijkste trends en ontwikkelingen rond ruimtelijke vraagstukken, de digitale samenleving en de organisatie van de overheid zelf. Het rapport verkent deze trends in hun complexe en onzekere samenhang aan de hand van een viertal toekomstscenario’s. Middels deze scenario’s adviseren we het nieuwe kabinet in tal van kwesties zodat zij kan anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.

De scenario’s gaan over vragen of het kabinet stuurt op economische groei en welvaart in enge zin? Of wordt een stap gemaakt naar een nieuwe politiek die stuurt op brede welvaart en maatschappelijk welzijn? En, zijn we met elkaar bereid om te investeren in een digitale samenleving die werkt voor iedereen? Of ervaren we de gevolgen van het ‘digitale Wilde Westen’ dat op zijn beloop wordt gelaten.

Voer uw naam en emailadres in om het rapport te downloaden.
Uw gegevens zijn veilig ontvangen. U kunt nu het rapport downloaden.
Er is iets fout gegaan. Probeer het alstublieft opnieuw of neem contact met ons op.